TRANG CHỦ‎ > ‎

* CÁC LOẠI TẤM VÀ KHUNG XƯƠNG THẠCH CAO

Tấm thạch cao  gồm: Tấm Boral,Gyproc, gyproc thái,  tấm calcium silicate, Gyproc chống ẩm,tấm trần thả, tấm tiêu âm, tấm trần nhôm, tấm alumi, tấm cách nhiệt, tấm cách âm, tấm trang trí, tấm Knap thái,tấm trần nhựa, tấm picomat,...
Khung xương thạch cao gồm có: Khung xương Vĩnh tường eko, basi, Vĩnh Tường SlimLINE, Vĩnh Tường SmartLINE, Vĩnh Tường TopLINE, Vĩnh Tường FineLINE, Flex..., Xương Hà nội là tên gọi chung cho tất cả những loại xương không có tên tuổi trên thị trường,..

Comments